Behandling av personuppgifter

För att möjliggöra och administrera föreningens verksamhet krävs ett medlemsregister innehållande personuppgifter.

De personuppgifter som registreras i föreningen är:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Stugnummer
  • Avgifter (medlemsavgift, eventuell båtplatsavgift, eventuell städavgift)

Därutöver förekommer det att bilder från föreningens medlemsaktiviteter publiceras på hemsida och/eller facebooksida, dock utan namn.

Styrelsens sekreterare är registeransvarig. Därutöver har föreningens ordförande och kassör tillgång till medlemsregistret.

Medlemsregistret är endast för föreningens interna bruk. Uppgifterna används för informationsutskick, för debitering av avgifter och för att styrelsen av andra anledningar ska kunna kontakta stugägare. Det är styrelsens ansvar att uppgifterna inte sprids till obehöriga.

Det är också styrelsens ansvar att tillse att registrerade uppgifter är korrekta och uppdaterade. För att göra det möjligt ber vi alla att hjälpa till genom att anmäla ägarbyte och andra förändringar. Meddela föreningens sekreterare eller använd kontaktformuläret på hemsidan.

Personuppgifter raderas året efter utträde ur föreningen, men kommer i viss omfattning finnas kvar för att uppfylla krav enligt lag, t.ex. Bokföringslagen.

Därutöver gäller dataskyddsförordningens vanliga regler kring individens rätt att få ut uppgifter, att begära rättelse, att inge klagomål till Datainspektionen osv.