Styrelsen

Styrelsen består av

Uppdrag
Namn
Telefon
E-post
Ordförande
Henrik Lisecke
070-517 50 42
Vice ordförande
Våge Adolfsson
076-877 40 16
Kassör
Ing-Marie Ignell
070-656 10 62
Sekreterare
Inger Nylander
073-419 36 09
Ledamot
Peo Bengtsson
076-112 54 90
Ledamot
Johan Wallin
073-020 39 59
Ledamot
Mats Liljedahl
070-436 11 58
Suppleant
Christian Lindstedt
076-028 96 96
Suppleant
Pernilla Sjösten
070-388 84 26