Medlemsinformation

Järnsida Stugägareförening är en ideell förening med uppgift att samla alla stugägare, att tillvarata medlemmarnas intressen i kontakter med markägare, kommun och myndigheter och att stärka samhörighetskänslan och kamratskapet inom föreningens verksamhetsområde.

Genom att vara med i föreningen har du möjlighet att påverka det som händer i Järnsida. På årsmötet kan du vara med och lyssna, men också engagera dig själv om du vill i olika frågor, kommittéer eller aktiviteter.

Som medlem kan du nyttja och njuta av:

• Omhändertagen hamn och pir

• Klippta gräsområden/allmänningar längs vattnet

• Strand- och badplats med bryggor och stegar

• Årligt midsommarfirande med traditionella aktiviteter och fikaförsäljning

• Årlig sommarfest

• Vassklippning för att bibehålla fin havsutsikt

• Avlägsnande av tång

• Sjöbodar för uthyrning (kontakta Konny i stuga 60, kostnad 200 kr/dag)

• Båtplatser för uthyrning

Idag är alla Järnsidas stugägare medlemmar i föreningen. För att uppnå ovan och få det att fungera så hjälps vi åt på städdagar två gånger per år, en i maj och en i juni.

Medlemsavgiften gäller per stuga så det spelar ingen roll hur många ni är i hushållet. Ett medlemskap /stuga. Ange tydligt stugnummer (tresiffrigt) och namn vid betalning.

• Medlemsavgift  500:- (fr.o.m. verksamhetsåret 2021/2022)

• Städavgift  300:-

• Båtplats   500:-

Betala de avgifter som gäller för just Dig. Förfallodag meddelas årligen.

Förtydligande: ALLA betalar medlemsavgiften.

Har man inte deltagit på någon av städdagarna betalar man 300:- ytterligare.

För båtplatsavgift gäller särskilda avtal.

Bankgiro 5340-4216.

(Våra gemensamma vägar ansvarar Järnsida Vägsamfällighetsförening för med separat årsavgift.)

Bra att ha:

Om du behöver hjälp vid en nödsituation ring alltid:

• 112 för att nå Läkare, Polis eller Sjöräddning.

Övriga behov av hjälp utöver nödsituation ring:

• 114 14 för att nå Polis

• 1177 för att nå Rådgivningen/Sjukvårdsupplysning

• 0200-29 00 90 för att nå Sjöräddningen

Ovanstående nummer nås dygnet runt!