Kommittéer

Enligt Järnsida stugägarförenings stadgar skall på varje årsmöte väljas Kommittéer. För dessa kommittéer finns följande arbetsordningar som förtydligar vilka uppgifter, ansvar och befogenheter som gäller för respektive kommitté.

Generellt gäller att respektive kommitté vid behov kallar in förstärkning.

Järnsida 2017-07-22