ARBETSORDNING FÖR VÄGKOMMITTÉN

(Denna kommitté är vilande efter årsmötes beslut, p g a att Vägsamfällighet bildats för Järnsida stugområde)

Ansvarar för hyvling, saltning och grusning av områdets grusvägar och ansvarar även för att asfalterade vägar lagas med kallasfalt. Kommittén ser också till att vägrenar klipps samt sköter reparation och underhåll av befintliga vägskyltar. Kostnader som överstiger 5.000 kronor/år skall godkännas av styrelsen. Kommittén bör bestå av 3 ledamöter, varav en är sammankallande.