ARBETSORDNING FÖR HAMNKOMMITTÉN

Ser till att hamnen är säker. Ansvarar för underhåll och reparationer av bryggor och angöringsplatser. Ser till att hamnen töms på p-ringar, sänken, linor, kedjor och bojar när båtarna tagits upp på hösten. Föreslår eventuella förbättringar. Kostnader som överstiger båtplatsavgifter/år skall godkännas av styrelsen. Kommittén bestämmer, i samråd med styrelsen, båtplatsavgiftens storlek. Kommittén bör bestå av 3 ledamöter, varav en är sammankallande.