ARBETSORDNING FÖR FESTKOMMITTÉN

Ansvarar för midsommar- och jubileumsfirande, sommarfest samt fika vid städdagarna. Kommittén bör bestå av 8 ledamöter, varav en är sammankallande.