ARBETSORDNING FÖR BYGGKOMMITTÉN

Ansvarar för underhåll och reparationer av Sjöbodarna samt trädgårdsmöbler, sittmöbler, lekredskap, grindar och fasta bänkar mellan Sjöbodarna och Badviken. Kostnader som överstiger 3.000 kronor/år skall godkännas av styrelsen. Kommittén bör bestå av 3 ledamöter, varav en är sammankallande.