ARBETSORDNING FÖR BOULEKOMMITTÉN

(Kommittén är vilande efter årsmötes beslut, p g a låg efterfrågan på aktiviteten)

Ansvarar för boulebanans skötsel och tävlingsverksamhet. Kostnader som överstiger 1.000 kronor/år skall godkännas av styrelsen.