Inlägg t.o.m. 2016

Trubadurkväll (2016-05-16)
Trubadurkväll ordnas 16/7 kl 19.00.

Bakluckeloppis (2016-05-16)
Bakluckeloppis kommer att ordnas 6/8 kl 10.00-13.00 vid gamla badplatsen.

Midsommarfirande (2016-05-16)
Midsommarfirande börjar med att torsdagen 23/6 kl 18.00 kläs stågen. Alla hälsas välkomna att hjälpa till med plockning av blommor och klä stången.

Traditionsenligt midsommarfirande 24/6 med start kl 15.00. Festkommitén välkomnar alla Stugägare att hjälpa till med att ordna sponsring till lotteriet.

Bevattningsförbud i Torsås kommun (2016-05-16)
Från och med idag den 12 maj införs bevattningsförbud med vattenslang och vattenspridare för alla som har kommunalt vatten i Torsås kommun. Det går bra att vattna i trädgården med vattenkanna.

Städdagar 2016(2016-05-16)
21/5 och 18/6 kl 10.00 Sjöbodarna

Årstämma Järnsida Vägsamfällighetsförening(2015-04-16)
26/7 kl 14.00 Sjöbodarna

Årsmöte 2015(2015-04-08)
19/7 kl 14.00 Sjöbodarna

Sommarfest 2015(2015-04-08)
18/7 kl 18.00 Sjöbodarna

Städdagar 2015(2015-04-08)
16/5 och 13/6 kl 10.00 Sjöbodarna

Snöröjning(2014-09-14)
Inför kommande vinters eventuella snöröjning på så kallade ”blåa vägar” får den som vill markera vägens sträckning för att undvika ev. skador själv ombesörja detta. De ”röda vägarna” sköts av kommunen som också sätter upp snökäppar. Röda vägar är för närvarande Södra infarten, Slingan, Strandvägen och vägen ner mot udden. Styrelsens inrikting är att samtliga vägar skall snöröjas vid behov. Hälsningar Egon

Vattenområde för stugorna 47-107 (2014-09-06)
Avveckling och överlåtande av vattenområdet för stugorna 47-106. Möte 14-09-06 kl 14.00

Styrelsemöte (2014-09-06)

Viktigt möte 30 juni (2013-06-25)
Se ”Möten” i menyn

Bilder VA-projektet (2011-10-11)
Under ”Bilder” i menyn till vänster finns nu bilder från VA-projektet.

Följ VA-projektet (2011-09-01)
På Torsås kommuns hemsida kan man följa VA-projektet genom att ta del av Svevias nyhetsbrev som successivt läggs ut där under projektets gång.
Klicka här för att komma till kommunens hemsida.

Information angående bygglov (2011-08-31)
Torsås kommun har meddelat att man i fortsättningen har inriktningen att bevilja bygglov upp till i dag tillåtna 80 kvm fram till dess ny detaljplan finns framme.

Information angående VA-projektet (2011-02-04)
Klicka här

Vårutskick 2011 (2011-01-25)
Vårutskick 2011 – se under ”Protokoll” i menyn.

Vårutskick 2010 (2010-03-12)
Vårutskick 2010 – se under ”Protokoll” i menyn.

40-årsjubileum- Club 68 (2008-07-18)
Jubileumsfest den 2:a augusti.

Program:

• 16:00 Tipsrunda

• 17:00 Buffé

• 18:00 Kaffe & kaka

• 19:00 Dans

• 22:00 Nattamat

• Lotteri med fina vinster

Pris: 100:- per person (inkl. alkoholfri dryck)

Anmälan senast 22 juli till:

• Tommy 0486-22283

eller

• Yngve 0486-22101

Välkommen!

Kustmiljökonferens 070918 (2007-10-24)
Föreningen var representerad vid detta möte där många intressanta ämnen belystes gällande det dåliga miljötillståndet i Östersjön och vad som görs för att förbättra situationen.
Konferensmaterialet kan studeras på Torsås Kustmiljögrupps hemsida: www.kustmiljogruppen.org

Vårutskick 2007 (2007-03-28)
Vårutskick 2007 – se under ”Protokoll” i menyn.

Sommarfest 2006 (2006-05-31)
Lördagen den 15 juli 2006 kl. 18.00 vid Sjöbodarna.
Inbjudan hittar du här. (Pdf – öppnas i nytt fönster)

Vårutskick 2006 (2006-05-03)
Vårutskick 2006 – se under ”Protokoll” i menyn.

Boule (2006-05-03)
Föreningens boulespecialist Karl-Erik Kristiansson meddelar att banan är krattad och klar för spel. Han hoppas på flitigt utnyttjande av banan under säsongen.

Landkabel från vindkraftverk (2006-01-26)
Energimyndigheten har nyligen givit Vattenfall tillåtelse att dra en kabel från de fem vindkraftverken som skall byggas utanför Bredaviksudde i Kalmarsund, via Gate udde i vägen efter gärdsgården vid vårt stugområdes norra gräns.
Detta trots att föreningen tidigare påpekat det olämpliga i, att med tanke på eventuella konsekvenser i form av magnetfält som uppstår och som kan orsaka problem hos känsliga personer, dra kabeln så nära befintliga hus i områdets norra del.
Styrelsen har nu överklagat Energimyndighetens beslut till Regeringen, baserat på tidigare redovisade skäl.

Kustmiljökonferens (2005-11-28)
Kustmiljökonferens 27-28/9 2005
Föreningen var representerad och minnesanteckningar från mötet redovisas här.

Boulesäsongen startar (2005-04-27)
Alla intresserade är välkomna till banan på pingstafton den 14:e maj mellan 10:00 och 12:00.
Vana boulespelare kommer att finnas på plats och instruera de som behöver hjälp. Du som inte har egna klot kan låna på plats.
För mer information kontakta Karl-Erik i stuga 1.

Båthamnen (2005-04-11)
Stugägareföreningen har nu ombesörjt rensning av hamnbassängen. Rensningen ägde rum den 7 april.

Städdag 7 maj (2005-04-01)
Samling vid sjöbodarna kl. 10:00. Medtag lämpliga redskap. Föreningen bjuder på kaffe ”efter jobbet”.

Midsommarfirande (2005-04-01)
Traditionsenligt midsommarfirande vid sjöbodarna på midsommarafton. Samling kl. 14:00

Årsmöte 24 juli (2005-04-01)
Årsmötet kommer att äga rum i norra sjöboden med start kl. 14:00.

Ristippen (2005-03-03)
Markägaren har nu anvisat en ny plats, ca 25m söder om den gamla tippen.
OBSERVERA att byggmaterial, möbler och dylikt ej får dumpas här.

Kustmiljögruppens visning (2004-09-02)
Som bekant är vår förening nu med i Kustmiljögruppen.
Kustmiljögruppen kommer att ordna en visning av genomförda och pågående kustmiljöprojekt i Torsås kommun lördagen den 25 september.
Samling kl 10.00 på kommunhusets parkering i Torsås. Kerstin Ahlberg från miljökontoret vid Torsås kommun kommer att vara guide under visningen.
Anmälan till Kerstin Ahlberg via epost: kerstin.ahlberg@torsas.se eller per tel. 0486-48276 senast månd 20/9-04.
Välkomna !!

Boulebanan är klar! (2004-08-16)

Välkommen att provspela söndagen den 22/8 klockan 14:00.

Vana boulespelare kommer att finnas på plats och instruera de som behöver hjälp. Du som inte har egna klot kan låna på plats.

För mer information kontakta Karl-Erik i stuga 1.

Vårutskick (2004-04-13)

Här kan du läsa styrelsens vårutskick (pdf-fil, öppnas i eget fönster).

Pressklipp (2003-11-16)Vi har nu lagt till en sida som vi valt att kalla ”Pressklipp”. Här kommer vi att presentera tidningsmaterial som förmodas intressera medlemmarna.

Klicka på ”Pressklipp” i menyn till vänster om du vill kika närmare på vad som skrivits om Järnsida på senare tid.

Låsning av grindar

Fr.o.m. 1 /11 kommer den norra grinden att vara låst. Den södra grinden ska enligt årsmötesbeslutet alltid hållas stängd, men ej låst. Post och renhållning informerade.

Boule

Ett femtontal personer har anmält intresse av för att spela boule. Fler intresserade är välkomna att anmäla sig så att vi eventuellt kan ordna en bana nästa säsong.

Rabatt på färg

Styrelsen har gjort ett avtal med Camillas Färg i gamla Lampfabriken som ger våra medlemmar 10% rabatt på hela sortimentet utom kampanjvaror.