Inlägg 2018

Aktiviteter 2018

2018-05-12 Städdag 1 10.00

2018-06-16 Städdag 2 10.00

2018-07-21 Årsmöte 12.00

2018-07-21 Sommarfest 18.00

___________________________________________________

Lite information efter Christers möte med Samhällsbyggnadschefen i Torsås kommun 16/11. Dessutom information om vassen som vi kommer att transportera bort under november.

Förbifart Bergkvara 2029
Beslut är fattat att E22:an skall byggas förbi Bergkvara, vägen ska vid Påboda vika av i västlig riktning när man kör söderut. Den kommer sedan att kopplas på den nuvarande vägen igen vid Järnsida, eller Norra Tång. Beslutet som är regionalt, inte kommunens, är att byggnationen skall påbörjas 2029.

GC mellan Järnsida och Bergkvara 2024
En gång- och cykelväg (GC) är beslutat på kommunal nivå. Den ligger i planen efter att GC gjorts mellan Torsås och Söderåkra, vilken ska byggas 2023. Så GC söderut från Bergkvara som kommer att gå även till Järnsida är planerad runt 2024.

Detaljplan vid havet i Bergkvara, silon rivs nästa år
Kommunen ska ta fram en detaljplan för byggnation av bostäder i havsnära läge. Det gäller området från silon i norr bort till badudden i söder. Silon är planerad att rivas och ett högre hus skall planeras för att behålla liknande kännetecken för Bergkvara. I övrigt blir det olika typer av bostäder. Troligen blir det också ett gångstråk ner vid havet eftersom man måste höja nivån för skydd mot höjd havsnivå att överstiga 2,8 meter.

Fiber, nytt avtal med Telia
Kommunen har i dagarna undertecknat ett avtal med Telia, som kommer att installera fiber istället för den tidigare samarbetspartnern. Telia kommer inom kort att kontakta alla fastighetsägare och husägare för att ge möjlighet att teckna sig för fiber. Enligt erbjudande till Bergkvarabor kommer det att ligga runt 21.900 kr för installation. Kommunen och Telia har ambitionen att 100% skall ha möjlighet att installera fiber.

Vattenrörelse för att tången inte skall fastna i Järnsida
Chatarina Holmberg tog med sig denna fråga, vilken vi har initierat den från styrelsen tidigare, och lägger till person som ansvarar för den. Hon lovar att återkoppla inom kort.

Vatten till båthusen
Hon tar även med denna fråga men skickar till en annan som är ansvarig för just denna fråga i kommunen. Hon lovar att återkomma även här.

Vassen skall till återvinningen, hjälp med transport men stopp än i återvinningen
Arrendatorn till åkrarna i Järnsida ställer upp och kommer att transportera all den vass som ligger i hörnet av ena åkern, vid den södra infarten. Men när jag skulle få klartecken från återvinningsstationspersonalen i Torsås så blev beskedet att vi inte får komma med mer än en personbil och kärra. Det skulle inte fungera för vår del. Jag pratade med en kille som försöker hitta lösningar på hur vi skall kunna slänga vassen, som kommunen kräver för att vi skall få klippt kommande år, och vi skall höras i veckan. Först skall jag kontakta KSRR centralt för att höra hur vi kan lösa detta. Ett alternativ kan vara att de ställer ut en container i Järnsida som arrendatorn fyller med sin maskin.

Troligt har vi löst hela frågan i veckan och vassen är bortforslad i slutet av november.

_________________________________________________________________

Fiberanslutning

IP Only Småland har i dagarna skickat ut information till alla som hade beställt fiberanslutning innebärande att beställningarna kommer annulleras. Inga åtagande återstår därefter för dem som hade gjort beställning utan man är fri att teckna avtal med annan leverantör.

Orsak till annulleringen är enligt IP Only att anslutningsgraden inte var tillräckligt stor i området för att kunna genomföra utbyggnaden.

____________________________________________________________

180808 – vattentank på plats på åkern

Tröskningen förlängd en eller två dagar

Arrendatorn har meddelat att skördetröskan gick sönder under gårdagen och därför kommer de att tröska även under torsdagen och eventuellt också på fredag.

Det kommer fortfarande finnas en bemannad vattentank beredd intill tröskningen.

Tröskning tisdag 7/8 samt onsdag 8/8

Arrendatorn har nu meddelat att de avser att tröska i eftermiddag, tisdag 7/8 från kl 14, samt under kvällen och även imorgon onsdag.

Man har bedömt att vinden nu har rätt riktning, dvs från Järnsida så att det är ett bra tillfälle.

Det kommer, enligt överenskommelse, finnas en gödselspridartank närmast våra stugor.

Mvh
Styrelsen

Med anledning av den extrema torkan och brandrisken

Styrelsen vill här informera alla stugägare med anledning av den incident som inträffade i fredags eftermiddag, 3/8, i samband med tröskning på åkern nedanför Järnsida gård. En gnista orsakade en brand på åkern. Lantbrukarna i Torsås kommun hade, med anledning av torkan, en viss gemensam beredskap, där alla gårdar med en gödselspridare skall ha den fylld med vatten och en telefonlista till alla dessa för att kunna rycka in vid händelse någonstans i kommunen. Ansvarig arrendator ringde vid incidenten de två mest närliggande gårdarna som kom med sina vattentankar. Han ringde även räddningstjänsten.

Lantbrukarna jobbade skickligt och snabbt med att släcka elden innan räddningstjänsten kommit på plats.

Samtliga inblandade agerade snabbt och sakligt; lantbrukare, räddningstjänst och stugägare.

I styrelsen kallade vi, på lördagsförmiddagen, till ett extrainsatt styrelsemöte med anledning av ovan händelse för att få klarhet i:

 • Hur kunde det ske?
 • Vad kan göras bättre för att säkerställa tryggheten för stugägarna i Järnsida?
 • Kan vi stugägare göra något för att hjälpa till?
 • Andra frågor

Den arrenderande ansvarige lantbrukaren var med på mötet. Vi förde en bra dialog där vi tillsammans kom fram till följande tillkommande åtgärder:

 • Fylld gödselspridartank med vatten skall finnas tillgänglig under skörden med möjlighet till snabb insats, den skall vara bemannad av person utöver skördepersonalen.
 • Lantbrukaren skall meddela styrelsen när skördearbete skall göras (kort varsel eftersom det inte går att planera). Styrelsen meddelar därefter stugägare genom hemsidan, www.jarnsida.nu, och mejl.
 • Lantbrukaren skall vid skörd bedöma risken vid varje tillfälle om han skall förvattna delarna av fälten mot Järnsida innan maskiner kör.

Lantbrukaren ger ett ansvarsfullt och professionellt intryck, vilket gav styrelsen uppfattningen att han kommer att iaktta all försiktighet och genomföra alla åtgärder som är möjliga. Vi har samtidigt etablerat en bra kontaktyta för framtida gemensamma beröringspunkter.Så länge torkan håller kvar sitt grepp över området vill vi också passa på att uppmana till försiktighet på andra sätt:

 1. Var vaksamma
  1. Håll extra koll på allmänna partier såsom åkrar och skogspartier, särskilt när maskiner arbetar.
  2. Håll gärna närmare kontakt med grannar och vänner i området för att kunna informera varandra.
  3. Se eventuell ny information på hemsidan, www.jarnsida.nu
 2. Eldningsförbud från myndigheter råder och vi rekommenderar att vi utökar det till att inte grilla ens på egen tomt. Tänk på att informera eventuella gäster/hyresgäster i era stugor om detta. Det är inte säkert att de vet om vilka restriktioner som gäller.
 3. Iaktta stor försiktighet vid rökning utomhus.
 4. Parkera inte varma bilar i högt gräs, detta utgör en mycket stor brandrisk.
 5. Kör inte med bilar i gräs överhuvudtaget (gäller t.ex. ner till gräs- och ristipp).

Genom försiktighet och samarbete, arrendatorn inkluderad, räknar vi med att vår stugby kommer kvarstå lika fin som tidigare efter den extrema situation som råder just nu.

För ytterligare frågor, kontakta
Christer Frisk
Ordförande
0721 – 87 95 75
Chrillef3@gmail.com

Tack på förhand!
Styrelsen i stugägareföreningen