2019

GRÄVNING I PIREN

Efter godkännande av Länsstyrelsen att gräva ett hål i piren har arbetet nu kommit igång. Förhoppningsvis kommer det innebära att cirkulationen i hamnen ökar och att vi får en förbättrad hamnmiljö till nästa säsong.

Järnsida i september

DIVERSE INFORMATION

Ristippen

Som stugägare i Järnsida finns möjlighet att deponera trädgårdsavfall på väl markerade platser bredvid gamla badplatsen. Det finns en plats för gräs/mossa och en plats för ris. Observera att det inte är en soptipp utan en ristipp. Allt annat än trädgårdsavfall kan lämnas på återvinningsstationen i Torsås. Den som av misstag har lämnat annat än ris på ristippen får gärna göra om och göra rätt.

Uttjänta grillar hör inte hemma på ristippen

Fastighetsbeteckningar

På föreningens årsmöte diskuterades fråga om eventuellt ändrade fastighetsbeteckningar inom stugområdet. Detta med anledning av formuleringar i brev med uppsägning av arrendeavtal som har skickats ut från markägaren. Styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan.

Svaret på frågeställningen är att det inte har skett någon förändring. Järnsida gård heter fortfarande Järnsida 1:2. Det som därutöver framgår av breven är den egna tomtens fastighetsbeteckning, dvs samma fastighetsbeteckning som har gällt sedan 2001.

Brevlådor

För att ytterligare förbättra miljön och trevnaden på området kommer trasiga och omärkta brevlådor tas bort under hösten. Vi önskar därför att du före 31 oktober ser över din brevlåda så att den är märkt och hel.

Om du saknar din brevlåda efter 31 oktober finns den i sjöbodarna och återfås mot beskrivning. De lådor som inte har hämtats vid årsskiftet kommer återvinnas.

Kontakta någon i styrelsen om du har frågor.

Anmäl förändringar

Vi vill påminna alla om att anmäla ändring av adress, telefonnummer mm så att vi kan hålla vårt medlemsregister uppdaterat.

Meddela även eventuella överlåtelser. Vi behöver få uppgift om nya ägare och vill gärna få möjlighet att hälsa dem välkomna till Järnsida.

Om någon har missat att lämna samtycke till att vi även får ha telefonnummer och
e-postadresser i vårt medlemsregister (med anledning av GDPR), så går det bra att göra det nu också. Innebär i så fall att ni kan få mer och snabbare information, direkt via e-post. För den som inte har lämnat samtycke hänvisar vi till anslagstavlor och vår hemsida.

Hör av er via vårt kontaktformulär på hemsidan eller direkt via e-post till föreningens sekreterare: inylander@deloitte.se.

ÅRSMÖTE

Årsmötesprotokoll finns under ”Dokument”.

Aktiviteter 2019

Städdagar lördag 18 maj och lördag 15 juni
– samling vid sjöbodarna kl 10

Årsmöte lördag 20 juli kl 14 i norra sjöboden

Valborgsmässofirande 30 april
Midsommarfirande midsommarafton
Medlemsfest 20 juli

Kräftknytis 3 augusti

Läs mer i årets vårutskick.

Vårutskick 2019

Information från ordföranden april 2019:

Våtmarken

För information kommer Kustmiljögruppen att restaurera vattendammen som stannar upp vattnet som leds från åkrarna och stugområdet och därifrån förbinds med havet. Vattnet skall stanna i dammen först för att det ofta innehåller för mycket t ex fosfor. Därifrån förbinds det med havet och släpper ut ett bättre vatten.

Vår damm har förlorat sin funktion på senare år, vattnet förbinds inte på rätt sätt till havet, man ser att vattnet mellan dammen och havet kommer inte i kontakt med varandra. Gruppen har avsatt medel för att restaurera just Järnsidas våtmark, vilket vi är mycket glada för.  Det som kvarstår är att få markägarens tillstånd, jag har haft möte med Göran och han är positiv till denna restaurering.

Vattenrotation för ökad vattenkvalitet och minskad tång

På Kustmiljögruppens möte tog jag upp frågan med kommunens miljöinspektör. Hon betonar att hon inte är expert men hon är kunnig och engagerad inom dessa frågor. Hon visade på en karta hon hade med sig över Järnsida, där också den gamla ålarännan (som är borttagen) var inritad än, hur vattnet rör sig från havet in i hamnen. Vattnet roterar motsols i Östersjön, berättade hon, och visade hur vattnet rör sig, när ålarännan var kvar såg man tydligt att den var i vägen för tången att komma in. Utan den rännan går vatten och tång in i hamnen och har ingenstans att ta vägen. Hon sa direkt att man måste öppna piren, ca 5 meters hål i sydöstra hörnan för att vattnet och tången skall kunna komma ur hamnen. Öppningen måste vara relativt stor, det räcker inte med att öppna för det rör som ligger där idag.

Jag pratade efter mötet med markägaren och frågade hur han tror att man kan lösa frågan. Han nämnde direkt samma lösningsförslag.

Markägaren är positiv till att vi går vidare med detta förslag, så jag kommer att förbereda ansökningshandlingar till Länsstyrelsen i Kalmar län och under tiden och innan vi ansöker, hålla markägaren informerade och för godkännande i frågan.

Information i denna fråga, vattenrotation i hamnen, kommer jag att inleda den första städdagen med, lördagen 18/5, 10.00.

Bredband

Kommunen sökte en lösning med Telia efter att avtalet med den tidigare entreprenören föll, men Telia var mest intresserad av de tätbefolkade delarna av kommunen och kommunen sökte en lösning för hela kommunen. Därför blev det inget avtal med Telia, men kommunen jobbar på att hitta en ny lösning.

Vassen

Arrendatorn är mycket hjälpsam och nu har han forslat bort vassen som legat strax öster om markägarens hus. Det är vi mycket tacksamma för.

Med vänlig hälsning,

Christer
0721-87 95 75

OBS! dags för städdag 18 maj

Samling kl 10 för info och fördelning arbetsuppgifter.

Ta med räfsa, röjsåg, skottkärra mm. Och gärna fint väder :-).

Föreningen bjuder på korv.