2023

Protokoll från årsmöte

Nu finns protokollet från årsmötet tillgängligt.

Kallelse till årsmöte

Järnsida stugägareförening kallar till årsmöte

Tid:     Lördag 22 juli 2023 kl 14
Plats:  Sjöbodarna

Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga på hemsidan senast en vecka före mötet
(se under ”Årsmöten”).

                   Sommarfest på Järnsida 2023!                       

Lördagen den 22/7 kl 18.30 vid sjöbodarna.

Anmälan senast 18/7 till Linda Svensson tel: 0708-383380 via SMS eller samtal.
Uppge ev allergi/spec. kost.

 Pris: 150:- per person som betalas vid anmälan till BG 5340-4216 eller
swish 123 529 02 00. Samma pris för gäster. Barn upp till 12 år gratis.

Vill du veta mer? Läs här!

 

TACK!

Vi i festkommittén vill tacka alla som hjälpte till med vårt midsommarfirande på Järnsida. Tack alla som dök upp dagen före och hjälpte till med det som behövdes. Tack till er som skänkt eller ordnat vinster till lotteriet. Tack till alla som på ett eller annat sätt bidragit. Läs mer här:

 

Städdag 17 juni

Lördag 17 juni är det dags för årets andra städdag.

Samling vid sjöbodarna kl 10 för tilldelning av arbetsuppgifter.
Ta gärna med lämpliga trädgårdsredskap.
Föreningen bjuder på korv och kaffe.

Tyvärr har leveransen av beställd hjärtstartare blivit försenad, vilket innebär att utlovad utbildning måste skjutas upp till senare tillfälle.

 

 

Vårutskick till alla medlemmar

2023 års vårutskick skickas ut till medlemmarna i påskveckan. Kan även läsas här:
Vårutskick till medlemmarna i Järnsida Stugägareförening 2023.pdf 

STÄDDAG 20 maj 

Lördagen den 20 maj genomför vi årets första städdag.

Start kl 10, vi håller på till ca 14.
Föreningen bjuder på korv och fika.

Samling vid sjöbodarna för anmälan och tilldelning av arbetsuppgifter.
Medtag gärna lämpliga trädgårdsredskap.

Årsmötet har beslutat att samtliga stugägare ska betala 300 kronor i städavgift, vilken debiteras efter genomförda städdagar (samtidigt som årsavgiften). Är man närvarande vid något av städtillfällena utgår ingen städavgift.

Nästa städdag är lördagen den 17 juni.

DIVERSE INFORMATION

Årsmötesprotokoll

Protokoll från årsmöte 2022 finns under meny Dokument – Årsmöten.

 

Anmäl förändringar

Vi vill påminna alla om att anmäla ändring av adress, telefonnummer mm så att vi kan hålla vårt medlemsregister uppdaterat.

Meddela även eventuella överlåtelser. Vi behöver få uppgift om nya ägare och vill gärna få möjlighet att hälsa dem välkomna till Järnsida.

Om någon har missat att lämna samtycke till att vi även får ha telefonnummer och
e-postadresser i vårt medlemsregister (med anledning av GDPR), så går det bra att göra det nu också. Innebär i så fall att ni kan få mer och snabbare information, direkt via e-post. För den som inte har lämnat samtycke hänvisar vi till anslagstavlor och vår hemsida.

Hör av er via vårt kontaktformulär på hemsidan eller direkt via e-post till föreningens sekreterare: inylander@deloitte.se.

 
 

 

Vårutskick till alla medlemmar

2023 års vårutskick skickas ut till medlemmarna i påskveckan. Kan även läsas här:
Vårutskick till medlemmarna i Järnsida Stugägareförening 2023.pdf 

STÄDDAG 20 maj 

Lördagen den 20 maj genomför vi årets första städdag.

Start kl 10, vi håller på till ca 14.
Föreningen bjuder på korv och fika.

Samling vid sjöbodarna för anmälan och tilldelning av arbetsuppgifter.
Medtag gärna lämpliga trädgårdsredskap.

Årsmötet har beslutat att samtliga stugägare ska betala 300 kronor i städavgift, vilken debiteras efter genomförda städdagar (samtidigt som årsavgiften). Är man närvarande vid något av städtillfällena utgår ingen städavgift.

Nästa städdag är lördagen den 17 juni.

DIVERSE INFORMATION

Årsmötesprotokoll

Protokoll från årsmöte 2022 finns under meny Dokument – Årsmöten.

 

Anmäl förändringar

Vi vill påminna alla om att anmäla ändring av adress, telefonnummer mm så att vi kan hålla vårt medlemsregister uppdaterat.

Meddela även eventuella överlåtelser. Vi behöver få uppgift om nya ägare och vill gärna få möjlighet att hälsa dem välkomna till Järnsida.

Om någon har missat att lämna samtycke till att vi även får ha telefonnummer och
e-postadresser i vårt medlemsregister (med anledning av GDPR), så går det bra att göra det nu också. Innebär i så fall att ni kan få mer och snabbare information, direkt via e-post. För den som inte har lämnat samtycke hänvisar vi till anslagstavlor och vår hemsida.

Hör av er via vårt kontaktformulär på hemsidan eller direkt via e-post till föreningens sekreterare: inylander@deloitte.se.

 

Protokoll från årsmöte

Nu finns protokollet från årsmötet tillgängligt.

Kallelse till årsmöte

Järnsida stugägareförening kallar till årsmöte

Tid:     Lördag 22 juli 2023 kl 14
Plats:  Sjöbodarna

Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga på hemsidan senast en vecka före mötet
(se under ”Årsmöten”).

                   Sommarfest på Järnsida 2023!                       

Lördagen den 22/7 kl 18.30 vid sjöbodarna.

Anmälan senast 18/7 till Linda Svensson tel: 0708-383380 via SMS eller samtal.
Uppge ev allergi/spec. kost.

 Pris: 150:- per person som betalas vid anmälan till BG 5340-4216 eller
swish 123 529 02 00. Samma pris för gäster. Barn upp till 12 år gratis.

Vill du veta mer? Läs här!

 

TACK!

Vi i festkommittén vill tacka alla som hjälpte till med vårt midsommarfirande på Järnsida. Tack alla som dök upp dagen före och hjälpte till med det som behövdes. Tack till er som skänkt eller ordnat vinster till lotteriet. Tack till alla som på ett eller annat sätt bidragit. Läs mer här:

 

Städdag 17 juni

Lördag 17 juni är det dags för årets andra städdag.

Samling vid sjöbodarna kl 10 för tilldelning av arbetsuppgifter.
Ta gärna med lämpliga trädgårdsredskap.
Föreningen bjuder på korv och kaffe.

Tyvärr har leveransen av beställd hjärtstartare blivit försenad, vilket innebär att utlovad utbildning måste skjutas upp till senare tillfälle.

 

 

Vårutskick till alla medlemmar

2023 års vårutskick skickas ut till medlemmarna i påskveckan. Kan även läsas här:
Vårutskick till medlemmarna i Järnsida Stugägareförening 2023.pdf 

STÄDDAG 20 maj 

Lördagen den 20 maj genomför vi årets första städdag.

Start kl 10, vi håller på till ca 14.
Föreningen bjuder på korv och fika.

Samling vid sjöbodarna för anmälan och tilldelning av arbetsuppgifter.
Medtag gärna lämpliga trädgårdsredskap.

Årsmötet har beslutat att samtliga stugägare ska betala 300 kronor i städavgift, vilken debiteras efter genomförda städdagar (samtidigt som årsavgiften). Är man närvarande vid något av städtillfällena utgår ingen städavgift.

Nästa städdag är lördagen den 17 juni.

DIVERSE INFORMATION

Årsmötesprotokoll

Protokoll från årsmöte 2022 finns under meny Dokument – Årsmöten.

 

Anmäl förändringar

Vi vill påminna alla om att anmäla ändring av adress, telefonnummer mm så att vi kan hålla vårt medlemsregister uppdaterat.

Meddela även eventuella överlåtelser. Vi behöver få uppgift om nya ägare och vill gärna få möjlighet att hälsa dem välkomna till Järnsida.

Om någon har missat att lämna samtycke till att vi även får ha telefonnummer och
e-postadresser i vårt medlemsregister (med anledning av GDPR), så går det bra att göra det nu också. Innebär i så fall att ni kan få mer och snabbare information, direkt via e-post. För den som inte har lämnat samtycke hänvisar vi till anslagstavlor och vår hemsida.

Hör av er via vårt kontaktformulär på hemsidan eller direkt via e-post till föreningens sekreterare: inylander@deloitte.se.