2020

Hamnen och badplatsen

Efter godkännande av Länsstyrelsen grävdes ett hål i piren i höstas. Avsikten med hålet var att förbättra cirkulationen i hamnen  och att därmed få en förbättrad hamnmiljö med klarare vatten. Så långt ser det ut som att åtgärden är lyckad.

Nya sandbankar har gjort att det emellanåt är svårt att ta sig ut med båt från hamnen.

Huvudalternativet för att ta sig ut är även fortsättningsvis att köra runt piren. När det inte är möjligt kommer det tillsvidare vara tillåtet att köra genom det nygrävda hålet.

Ambitionen är att tillgodose allas intressen, men säkerheten för de badande måste prioriteras. Tanken är därför att markera båtpassagen med bojar och därefter lägga i en lina med bojar för att avskilja båttrafik från badande.

Badbryggan kommer i år placeras längst ut på piren.

Vi ser det här året som ett försöksår både vad gäller båtpassage och placering av bryggan.

Nya båtplatser

I samband med att hamnen görs i ordning kommer det kunna skapas fler båtplatser. Alla båtplatser ska vara försedda med y-bommar av den typ som finns idag.

Den som är intresserad av båtplats kan kontakta Tommy Lundquist (tel 072-561 54 51)  för information om villkor mm.

Nya arrendeavtal

Samtliga arrendeavtal sades upp förra året och Annelie Ohlsson, jordägare, har i dagarna skickat ut nya avtalsförslag. De nya avtalen har anpassats till marknadsnivå genom jämförelse med likvärdiga stugområden.
 
Nedan information har inhämtats genom kontakt med Arrendenämnden:
I samband med att de nya avtalsförslagen skickades ut till arrendatorerna skickades även ansökningar till Arrendenämnden. Detta kan/bör göras av den part som vill ändra avtalet vid oenighet om de nya villkoren. Det finns därmed ett öppet ärende hos Arrendenämnden för varje arrendator.
 
Den arrendator som accepterar de nya villkoren skriver på avtalet i enlighet med brevet från Annelie.
 
Den arrendator som inte accepterar de nya villkoren avvaktar istället meddelande från Arrendenämnden. Man kan också meddela Annelie, men det är inte nödvändigt. Sannolikt kommer inte ärendena hinna handläggas förrän efter sommaren. OBS! I väntan på det ska den tidigare arrendeavgiften betalas in i vanlig ordning, senast 30/6.
 
Enstaka överenskommelser om de nya villkoren kommer inte påverka Arrendenämndens beslut för övriga arrendatorer. Om däremot ett större antal arrendatorer godtar de nya villkoren talar det enligt Arrendenämnden för att dessa villkor också kommer att bli gällande för övriga efter beslut i nämnden. Det finns inget som säger hur många överenskommelser som krävs. Även individuella omständigheter för enstaka tomter har betydelse såsom framkomlighet, utsiktsläge etc.
 

Aktiviteter 2020

Städdagar är planerade till lördag 23 majoch lördag 13 juni, samling vid sjöbodarna
kl 10.

Städdagarna kommer, om inget oförutsett inträffar, genomföras som planerat. Alla som kan och vill är välkomna att delta. Var och en måste ta sitt ansvar och hålla avstånd enligt gällande rekommendationer.

Föreningen bjuder även på korv och kaffe i vanlig ordning, men hanteringen kommer vara lite annorlunda med tanke på de restriktioner som finns.

Ris kommer liksom tidigare år hämtas upp med lastbil. Fr.o.m. nästa säsong får varje stugägare själv ansvara för att forsla bort ris från den egna tomten.

Om vädret tillåter kommer valborgsmässoaftonens inställda brasa istället genomföras i samband med första städdagen.

Medlemsfest

Medlemsfesten, som brukar vara samma dag som årsmötet, är i år inställd p.g.a. Coronapandemin.

OBS!

Årsmötet kommer hållas som aviserat, men med största sannolikhet utomhus och med hänsyn tagen till de restriktioner som råder den dagen.

När det gäller midsommarfirande så har Festkommittén tänkt i nya banor för att inte behöva ställa in firandet, se nedan inbjudan från Festkommittén.

🌼Midsommar i Järnsida 2020 🌼

I år blir vårt firande i stugföreningen annorlunda pga Covid-19.

För barn mellan 6-16 år erbjuds midsommarfirande mellan kl 10.30-11.30.

Program:
•Dans runt midsommarstång
•Godishjul med vinst till alla
•Individuell tvåkamp
•Glass

OBS: detta gäller BARA för barn mellan 6-16 år som klarar sig UTAN vuxet sällskap.

För alla hela dagen 🤩
Välkomna att delta på Midsommartipset.

Vi kommer ordna en tipsrunda med frågor för både barn och vuxna. Frågorna hänger uppe under hela midsommarafton så man väljer själv när man deltar. Det kommer gå att delta både med cykel och att promenera.

Följande gäller:

• Start och mål vid sjöbodarna

• Man anmäler sig stugvis. Ta med egen penna.

• Startavgift 30:- som swishas på plats (fritt för barn)

• Alla som deltar har chans att vinna rökt ål.

• Bland dem som har flest rätt lottar vi ut 5 fina vinsthinkar med blandat innehåll. (Har man några extravinster att sponsra med så kontakta Linda Svensson).

🍃💐Ni får gärna bidra med slye och blommor till midsommarstången.
Detta lämnas vid sjöbodarna dagen före midsommarafton före kl 19.

Festkomitten kommer klä stången.

Med hopp om en trevlig midsommarafton ☀️